Tinitus

Tinitus - Lekár radí 

Môžem lampu Biostimul využiť na liečbu pískania v ušiach? Na aké miesto najlepšie aplikovať?

Odpoveď

Titnitus môže byť spôsobený mnohými faktormi (trauma, špecifické príčiny, degeneratívne poškodenie, ischémia, toxické poškodenie ucha a sluchového nervu, v dôsledku ochorenia vonkajšieho alebo vnútorného ucha, centrálne podmienený titnitus, ďalšie ochorenia). Pri hľadaní príčin šelestu je predovšetkým potrebné vylúčiť tinitus ako príznak závažného ochorenia. Odporúčam Vám preto najskôr riadne vyšetrenie u lekára. Aplikácia Biostimulu je potom vhodné vykonávať na oblasť vonkajšieho zvukovodu a oblasť za ušnicou. Na každú oblasť 10 minút, najlepšie dvakrát denne. Aplikácia je možné doplniť o aplikáciu na temeno hlavy, 5-10 minút raz až dvakrát denne.