Hĺbka prieniku svetla

Hĺbka prieniku polarizovaného svetla biolampy Biostimul do tkaniva

Experimentálne výsledky štúdie Ing. Igora Geyera a Ing. Jaroslava Oswalda z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky preukázali, že polarizované svetlo z červenej oblasti svetelného spektra (626 mn) generované biolampou Biostimul, preniká do živočíšneho tkaniva najhlbšie, a to až za hranicu 4,5 cm. Zelené (526 nm) a modré svetlo (472 nm) prenikalo taktiež do tkaniva, ale do menších hĺbok, ako svetlo červené.

Hĺbka prieniku polarizovaného svetla závisí teda na vlnovej dĺžke a spôsobe jeho generovania. V tomto smere vykazuje najlepšie výsledky červené (626 nm) polarizované svetlo (viď obrázok dole). Prienik svetla je závislý od typu tkaniva, ktoré nasvecujeme. Z experimentu vyplynulo, že tkanivo s vyšším podielom tukových buniek je priepustnejšie ako svalovina, v ktorej je svetlo viac absorbované kvôli vysokému obsahu hemoglobínu a vody. Na základe nameraných výsledkov možno skonštatovať, že svetlo so spektrálnou charakteristikou 626 nm (+/- 18 nm) má pri pravidelných aplikáciách tie najlepšie predpoklady priaznivo ovplyvňovať fyziologické deje nie len na povrchu, ale v tkanivových štruktúrach ľudského organizmu, a to až v hĺbke 4,5 – 6 cm.